Υπέρηχος καρδιάς

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ο υπέρηχος καρδιάς ή ηχοκαρδιογράφημα είναι μια απλή και ανώδυνη εξέταση μέσω της οποίας ο καρδιολόγος μπορεί να ελέγξει την λειτουργία και τη δομή της καρδιάς καθώς και των επιμέρους τμημάτων της. Η εξέταση γίνεται σε ζωντανό χρόνο με τον ασθενή να έχει την δυνατότητα να ακούσει και να δει πως λειτουργεί η καρδιά του.

Τι μετράμε με τον υπέρηχο καρδιάς;

Με τον υπέρηχο καρδιάς μετράμε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Η μέτρηση αυτή μας δίνει στοιχεία για την δύναμη της αριστερής κοιλίας, η οποία αποτελεί την αντλία μεταφοράς του αίματος στο σώμα. Ουσιαστικά υπολογίζουμε το ποσοστό αίματος που εξωθεί η αριστερή κοιλία όταν συσπάται σε σχέση με το αίμα που συλλέγει σε φάση χαλάρωσης. Φυσιολογικό θεωρείται το κλάσμα εξώθησης πάνω από 50%, ενώ όταν είναι κάτω από το 30% θεωρείται σοβαρά μειωμένο. Αντίστοιχα όταν υπερβαίνει το 75% είναι αυξημένο και μπορεί να οφείλεται σε κάποια πάθηση (υπερδυναμική κυκλοφορία).

Μέσω του υπερήχου καρδιάς, ο γιατρός  μπορεί να μελετήσει την κίνηση των τμημάτων της αριστερής κοιλίας. Μειωμένη κινητικότητα μπορεί να μαρτυρά στένωση σε ένα από τα τρία μεγαλά αγγεία της καρδιάς, ενώ τα ακίνητα τμήματα του μυοκαρδίου δείχνουν πως ο ασθενής είχε υποστεί έμφραγμα. Μετράται επίσης το πάχος των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας.

Σημαντική είναι και η μέτρηση της ταχύτητας με την οποία κινείται το αίμα στις βαλβίδες, επιτρέποντας στον καρδιόλογο να εξετάσει αν υπάρχει στένωση ή ανεπάρκεια σε κάποια βαλβίδα και να αξιολογήσει το μέγεθος του προβλήματος.

Φυσικά παρατηρούμε το μέγεθος και την λειτουργία και των υπόλοιποων τμημάτων δηλαδή της δεξιάς κοιλίας, του δεξιού κόλπου και του αριστερού κόλπου. Παράλληλα προσδιορίζεται το μέγεθος της αορτικής ρίζας και της ανιούσας θωρακικής αορτής, παρατηρούμε την ύπαρξη υγρού γύρω από την καρδιά και μετράμε το μέγεθος της κάτω κοίλης φλέβας.

Ποιες είναι πιο σύγχρονες τεχνικές υπερήχων;

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς και το stress echo αποτελούν τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στους υπερήχους καρδιάς.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα μοιάζει με τον κλασικό υπέρηχο με τη διαφορά πως ειδικός ηχοβολέας στην επιφάνεια γαστροσκοπίου εισάγεται μέσα από το στόμα ώστε να φτάσει στον οισοφάγο πίσω από την καρδιά. Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η λήψη εικόνων πολύ καλύτερης ευκρίνειας. Επιλέγεται όταν θέλουμε να εξετάσουμε την αιτία της σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας, αν υπάρχει υποψία λοίμωξης των βαλβίδων κ.τ.λ.

Το stress echo μας βοηθάει να ελέγξουμε την πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου. Αποδίδει την δύναμη της αριστερής κοιλίας και την κίνηση των μυοκαρδιακών τμημάτων της, μετά την έγχυση φαρμάκου που κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα και δυνατά για λίγα λεπτά.

O υπέρηχος καρδιάς μπορεί να κρύβει κάποιο κίνδυνο για την υγεία;

Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε πρόκειται για ηχητικά κύματα (υπέρηχοι) σε συχνότητες που δεν γίνονται αντιληπτές από το αυτί. Δεν μιλάμε για μια εξέταση με ακτινοβολία ή ραδιενέργεια και δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία του ατόμου.