Προαθλητικός έλεγχος

 • Τι είναι ο προαθλητικός έλεγχος;

Ο προαθλητικός  έλεγχος είναι ένας καρδιολογικός έλεγχος  που γίνεται πριν την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας για επαγγελματικούς λόγους ή μη.

Αποτελεί ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για την ασφαλή έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να δώσει ευρήματα και να διαγνώσει παθήσεις που δεν έχουν παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα.

Στόχος του αποτελεί η πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου κατά τη διάρκεια της άσκησης και η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που δεν επιτρέπουν την άθληση.

Ο αιφνίδιος θάνατος στη διάρκεια της άθλησης αποτελεί μία σπάνια κατάσταση που μπορεί να συμβεί σε αθλητές με κάποιο αδιάγνωστο καρδιαγγειακό νόσημα ή σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα που έχουν αμελήσει την τακτική εξέταση.

Ο προαθλητικός έλεγχος ζητείται λοιπόν, πριν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, για να αποκλειστεί ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα ενός τέτοιου περιστατικού.

 

 • Ποιους αφορά ο προαθλητικός έλεγχος;

Ο προαθλητικός έλεγχος πραγματοποιείται σε επαγγελματίες αθλητές, άτομα που ασχολούνται με έντονες δραστηριότητες και σε ασθενείς με κάποια καρδιαγγειακή πάθηση.

 

 • Τι προσφέρει ο προαθλητικός έλεγχος;

Ο προαθλητικός έλεγχος προσφέρει τα εξής:

 1. Έλεγχο διαφόρων συμπτωμάτων των αθλητών και αντιμετώπιση, ώστε να ασκούνται με ασφάλεια
 2. Έκδοση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Έγκαιρη αναγνώριση κάποιου νοσήματος που θα απαγόρευε την άθληση και έλεγχο σε ασυμπτωματικά άτομα πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων
 1. Καθορισμό του είδους και της έντασης της άθλησης σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις

 

 • Τι περιλαμβάνει ο προαθλητικός έλεγχος;

Ο βασικός προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Λήψη οικογενειακού ιατρικού ιστορικού (καρδιακή νόσος ή αιφνίδιος θάνατος σε ηλικία μικρότερη των πενήντα ετών)
 • Λήψη ατομικού ιστορικού (αρρυθμίες, αίσθημα πόνου πριν ή μετά την άθληση)
 • Κλινική εξέταση (ακρόαση, λήψη αρτηριακής πίεσης)
 • ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας
 • triplex καρδιάς και μεγάλων αγγείων

Ο καρδιολόγος μπορεί να ζητήσει να γίνουν και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:

 • Holter 24ωρου
 • Holter πίεσης
 • Test κοπώσεως
 • Πού οφείλεται ο αιφνίδιος θάνατος;

Ο αιφνίδιος θάνατος οφείλεται τις περισσότερες φορές στην στεφανιαία νόσο (σε αθλητές άνω των 35 ετών), ενώ σε αθλητές μικρότερης ηλικίας οφείλεται σε διαταραχές της καρδιάς, κληρονομικές ή εκ γενετής.

 

 • Τι πληροφορίες παίρνουμε από το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας μπορεί εντοπίσει προβλήματα σε ασυμπτωματικούς αθλητές. Η σωστή εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική ώστε να διαχωριστούν τα φυσιολογικά ευρήματα από τα  παθολογικά ευρήματα που οφείλονται σε καρδιακά νοσήματα.

 • Αν ο προαθλητικός έλεγχος δείξει κάποια πάθηση, το άτομο πρέπει να σταματήσει τις αθλητικές δραστηριότητες;

Εάν διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα, το αθλητικό πρόγραμμα θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να περιοριστεί όπως σε περιπτώσεις όπου:

 • στην οικογένεια του ατόμου που έχει καταγραφεί ένας αιφνίδιος θάνατος ατόμου μικρότερου από 40 ετών
 • αν το ίδιο το άτομο εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της άθλησης
 • αν βρεθεί κάτι ύποπτο στον έλεγχο με στηθοσκόπιο.

 

 • Τι προσφέρει ο προαθλητικός έλεγχος σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας;

Ο προαθλητικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος σε άτομα που έχουν περάσει τα τριάντα έτη και θέλουν να αθληθούν ενώ μέχρι τώρα δεν ασκούνταν και έχουν προβλήματα παχυσαρκίας.

Η άθληση θα πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά για να μπορέσει να προσαρμοστεί το σώμα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η έντονη και απότομη άσκηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μυοσκελετικές κακώσεις ή καρδιολογική βλάβη.