Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

  • Τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια πολύ απλή και γρήγορη μη επεμβατική εξέταση, στην οποία  παρατηρείται η δραστηριότητα της καρδιάς. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα διαρκεί περίπου πέντε, και πρόκειται για  μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία.

Κατά τη διάρκειά του, η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών της καρδιάς, γίνεται σε ένα ειδικό χαρτί, μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι πολύ σημαντικές, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση διαφόρων καρδιακών προβλημάτων βασίζεται σε αυτό.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παίρνουμε αφορούν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας της καρδιάς και έμμεσα το πώς είναι φτιαγμένη.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαγνωστική εξέταση, καθώς αποτελεί μαζί με το ιατρικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση του/της ασθενούς, το κυριότερο μέσο για τη διάγνωση πολλών και διαφόρων καρδιακών παθήσεων.

Κάποιες από τις παθήσεις που μπορούμε να διαπιστώσουμε με το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι καρδιακές αρρυθμίες και η κολπική μαρμαρυγή.

Μάλιστα, στην περίπτωση του εμφράγματος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι σε θέση να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη θέση εντοπισμού του προβλήματος, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς από αυτήν τη θέση μπορούμε να διακρίνουμε το έμφραγμα σε πρόσθιο εκτεταμένο, κατώτερο, προσθιοπλάγιο και πρόσθιο διαφραγματικό.

 

  • Για ποιο λόγο γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται συνήθως όταν υπάρχει υποψία κάποιας καρδιακής πάθησης. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, όπως πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, δύσπνοια και απώλεια αισθήσεων το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι απαραίτητο για τη σωστή διάγνωση

. Με αυτό μπορούν να διαγνωστούν διάφορες ανωμαλίες της καρδιάς, όπως οι αρρυθμίες, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η μυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα, η στηθάγχη κ.α. Ακόμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να γίνεται για να παρακολουθούνται ασθενείς με καρδιοπάθεια και για προληπτικούς ελέγχους.

Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να μας δείξει εάν ο/η ασθενής είχε υποστεί κάποιο έμφραγμα στο παρελθόν. Αποκαλύπτει προβλήματα ρυθμού, όπως ο αργός ή ο γρήγορος καρδιακός ρυθμός και είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως δύσπνοια, αρρυθμίες, στηθάγχη (πόνος στο στήθος ) ή λιποθυμία.

Ακόμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις για τη στεφανιαία νόσο. Σε περίπτωση όμως σημαντικής στένωσης των αρτηριών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα σε κατάσταση ηρεμίας βγάζει συνήθως φυσιολογικά αποτελέσματα.

Για το λόγο αυτό, εάν υπάρχουν υποψίες για στένωση, καλό θα είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα να γίνει όταν ο/η ασθενής κάνει το τεστ κοπώσεως.

Έτσι, είναι πιο πιθανό να φανούν σε αυτό τυχόν ανωμαλίες. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επίδρασης συγκεκριμένων φαρμάκων που χορηγούνται σε καρδιακές παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος.

Τέλος, με το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να αποφευχθεί η πάχυνση του καρδιακού μυός και να δούμε εάν υπάρχουν πολύ λίγα μεταλλικά στοιχεία στο αίμα.

 

  • Πώς γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Αρχικά, τοποθετούνται σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, τα οποία οδηγούν σε ένα μηχάνημα καταγραφής. Τα μέρη του σώματος που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια είναι η εσωτερική επιφάνεια των καρπών, των αστραγάλων και συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα.

Τα ηλεκτρόδια αυτά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σε ένα χαρτί. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο/ η ασθενής θα πρέπει να παραμείνει για περίπου ένα ( 1 ) λεπτό, εντελώς ακίνητος, να αναπνέει κανονικά και να αποφεύγει τις βαθιές εισπνοές. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση.

 

  • Τι μας δείχνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει μέσω του μηχανήματος τους χτύπους της καρδιάς σε ένα χαρτί. Ο καρδιολόγος από αυτό το χαρτί μπορεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν προβλήματα στον καρδιακό ρυθμό, εάν και πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά υπό πίεση, εάν έχει μεγεθυνθεί η καρδιά κ.α.

Γενικότερα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, καθώς συμβάλλει στη διάγνωση των περισσοτέρων καρδιακών παθήσεων, αλλά και σε μερικές μη καρδιακές παθήσεις, όπως παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα.