Αντιμετώπιση Καρδιακής Ανεπάρκειας

  • Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια;

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σημαντική πάθηση της καρδιάς, στην οποία η καρδιά αδυνατεί να στείλει αρκετή ποσότητα αίματος στο σώμα, με αποτέλεσμα το σώμα να μην παίρνει την ποσότητα οξυγόνου και τις θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται για να λειτουργήσει φυσιολογικά.

Η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζεται ως αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και ως δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Στη δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, η βλάβη βρίσκεται στη δεξιά κοιλία, η οποία αδυνατεί να προωθήσει το αίμα προς την πνευμονική αρτηρία. Στην αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, η βλάβη εντοπίζεται στην αριστερή κοιλία, που αδυνατεί να προωθήσει το αίμα προς την αορτή.

 

  • Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την καρδιακή ανεπάρκεια;

Ένα από τα κύρια αίτια είναι η στεφανιαία νόσος. Άλλες αιτίες που προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια είναι διάφορες παθήσεις των βαλβίδων, των πνευμόνων, λοιμώξεις, όπως η μυοκαρδίτιδα, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες, υπερτασική καρδιοπάθεια, κ.α.

  • Τι συμπτώματα έχει η καρδιακή ανεπάρκεια;

Το κυριότερο σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η δύσπνοια που επιμένει μετά από δραστηριότητα και δεν φεύγει στην ηρεμία ή δύσπνοια σε ηρεμία, ή αρρυθμία και επίσης εάν το άτομο κουράζεται ευκολότερα απ’ ότι παλιότερα.

Άλλα συμπτώματα είναι το φούσκωμα της κοιλιάς, βήχας, ανορεξία, ναυτία και πρήξιμο στα πόδια ή τους αστραγάλους, κόπωση, ζάλη και αύξηση του σωματικού βάρους.

 

  • Πώς διαγιγνώσκεται η καρδιακή ανεπάρκεια;

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διαγνωστεί με:

  1. i. Ακτινογραφία θώρακος: Αποκαλύπτεται εάν υπάρχει διόγκωση της καρδιάς.
  2. ii. Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex): Είναι ένα μέσο για την αρχική διάγνωση και τη μετέπειτα παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας.

Ακόμα πολύ χρήσιμες εξετάσεις είναι το τεστ κοπώσεως, η αξονική τομογραφία, το στεφανιογράφημα, ο καρδιακός καθετηριασμός και η μαγνητική καρδιάς.

 

  • Ποιες θεραπείες υπάρχουν για την καρδιακή ανεπάρκεια;

Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από τον καρδιολόγο τους και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις τους, έτσι ώστε να ελέγχεται η λειτουργία της καρδιάς.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να καλυτερεύσει η υγεία ενός ατόμου που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής του, όπως η αποφυγή έντονης κόπωσης, η μείωση του σωματικού βάρους, ο έλεγχος και η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η αποφυγή αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός του αλατιού στη διατροφή.

Εκτός όμως από την αλλαγή του τρόπου ζωής του/της ασθενούς, απαραίτητα είναι και η χορήγηση καταλλήλων φαρμάκων – αναλόγως την αιτία που έχει δημιουργήσει την καρδιακή ανεπάρκεια- όπως, διουρητικών, αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, βήτα αναστολέων, νιτρωδών, αντιπηκτικών κ.α.

Σε κάποιους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί η αντικατάσταση βαλβίδων, η αγγειοπλαστική ή το by pass να βοηθήσουν.

Ακόμα, οι ακόλουθες συσκευές μπορεί να λειτουργήσουν θετικά στην αντιμετώπιση της ασθένειας: ο αμφικοιλιακός βηματοδότης που βοηθά τη συγχρονισμένη συστολή της δεξιάς ή/και της αριστερής πλευράς της καρδιάς ταυτόχρονα, και ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας/απινιδωτής, ο οποίος διορθώνει ή αποτρέπει τις οξείες ή επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες. Σε περίπτωση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας ίσως χρειαστούν άλλες θεραπείες, όπως:

  1. i. Η ενδοαορτική αντλία, το οποίο τοποθετείται προσωρινά σε οξείες καταστάσεις στην αορτή.
  2. ii. Η συσκευή υποστήριξης αριστερής κοιλίας (LVAD), η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της καρδιάς με την άντληση του αίματος από την καρδιά προς στην αορτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια μειώνουν το αίσθημα αδυναμίας, κόπωσης, τη δύσπνοια και το οίδημα των ασθενών και βελτιώνουν την ικανότητα προς άσκηση, επιβραδύνουν την εξέλιξη της πάθησης και καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής.